KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ

Transtürk Holding Faaliyet Alanı

Herhangi bir konuda iştigal eden kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türden holding ve/veya yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited, ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerinin ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermayesine ve/veya yönetimine katılmak.

ŞİRKET FAALİYET ALANI

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu : İSTANBUL
Tescil Tarihi : 07/05/1971
Ticaret Sicil Numarası : 110889

Mersis No: 0859005646000014
Vergi No : 8590056460
Vergi Dairesi : İSTANBUL-Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : 25.623.283,89
Kayıtlı Sermaye Tavanı             : 73.000.000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

*Çekince Bildirimi : Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.
**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.
***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

ANA SÖZLEŞME

ORGANİZASYON ŞEMASI

Telif Hakkı © Transtürk Holding, Tüm Hakları Saklıdır.