ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel Durum Açıklamaları

 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2012
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2011
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2010
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2009
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2016
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2015
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2014
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
  Enter your description here
 • List Title

 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2016
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2015
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2014
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Borsa Kotuna Başvuru Sonucu Hakkında
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Borsa Kotuna Alınma Başvurusunun Yenilenmesi Hakkında
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. -Bağlı Ortaklığımız Tas. Hal. Ocean Su Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin Tasfiye Edilmesi Hakkında
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Borsa Kotunda Yenilenen Tekrar İşlem Görme Başvurusu Sonucunun Güncellenmesi Hakkında
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Şirket Merkez Adresimizin Değiştirilmesi hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantılarının Tescili
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantıları Sonucu Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Borsa Kotunda Tekrar İşlem Görme Başvuru Sonucu ve Tekrar Başvuru Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Borsa Kotunda Tekrar İşlem Görme Başvurusu Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2019 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 31.12.2018 Faaliyet Raporu
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Ayrılma Hakkı Formu
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Ayrılma Hakkı Duyurusu
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018 Yılı Olağan G.Kurul Çağrı Metni Gündem Vekaletname
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018 Yılı Genel Kurul Gündemi
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018 Kar Dağıtımı Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurula Çağrı Metni Gündem Vekaletname Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017 Kar Dağıtımı Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2017 Yılı Genel Kurul Gündemi Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Bağlı Ortaklığımız Sheffer Transtürk Tarım San. ve Tic. A.Ş.’nin Devri Hk.
 • TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
 • 12.02.2019 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Pay Alım Teklifi Duyurusunun Güncellenmesi Hk.
 • 01.02.2019 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Zorunlu Çağrı Hk.
 • 15.01.2019 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Danışmanlık Sözleşmesi İmzalanması Hk.
 • 04.01.2019 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - Bağlı Ortaklarımız Sheffer Transtürk Ve Ocean su Teknolojileri’nin Tasfiye Edilmesi hk.
 • 18.12.2018 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi hk.
 • 06.12.2018 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. - ŞİRKET MERKEZ ADRESİMİZİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK.
 • 05.12.2018 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.- ANADOLU CEVİZ ÜRETİM A.Ş.’NİN PAY ALIMI HK.
 • 05.12.2018 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. -YÖNETİM KURULU ÜYE ATANMASI HK.
 • 27.11.2018 - Transtürk Holding A.Ş.- Pay Alım Teklifinde Bulunma Zorunluluğundan Muafiyet Başvurusu Hk.
 • 26.11.2018 - Transtürk Holding A.Ş.- Özel Durum Açıklamaları
 • 19.11.2018 - Transtürk Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Değişikliği ve Pay Alım Satım Bildirimi
 • 29.01.2018 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.- Özel Durum Açıklaması (Genel)
 • 29.12.2017 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.- Finansal Duran Varlık Edinimi / MARKA
 • 29.12.2017 - TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.- Finansal Duran Varlık Edinimi / MARKA
 • 28.12.2017 - KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU - Pay Alım Satım Bildirimi / TRNSK
 • Yıl Bazında Şirket Haberleri

  TransTürk Holding Finansal Rapor dışındaki bildirimleri yıl bazında indirilebilir.